NGHỈ LỄ 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2020

Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh Bình Dương thông báo thời gian nghỉ Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giai phóng miền Nam - thống nhất đất nước 30/4/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2020 như sau:
  • Thời gian nghỉ 02 ngày: 30/4/2020 và 01/05/2020
  • Sáng Thứ bảy, ngày 02/05/2020  làm việc bình thường.
Trong thời gian nghỉ Trung tâm vẫn trực đỡ sinh 24/24 giờ. SDT Phòng trực 0274 3848 952
Trân trọng.

các bài viết khác