NGHỈ LỄ 30/4 và 1/5

Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2019 như sau:

  • Ngày 29/4/2019 (thứ 2): Làm việc bình thường
  • Thời gian nghỉ: Từ ngày 30/4 - 1/5/2019
  • Ngày 02/5/209 (thứ 5): Làm việc lại bình thường
Trong thời gian nghỉ Trung tâm vẫn trực cấp cứu, đỡ sanh 24/24 giờ. SĐT phòng trực: 0274 3848 952
Trân trọng./.

 

các bài viết khác