Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch

Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm 2019 như sau:

THÔNG BÁO

(Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  • Trung tâm Chăm sóc SKSS thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm 2019 như sau:
  • Thứ 7 ngày 13/4/2019: Làm việc bình thường
  • Thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch: Nghỉ bù ngày 15/4/2019 (Thứ 2).
  • Thứ 3 ngày 16/4/2019  làm việc lại bình thường.
  • Trong thời gian nghỉ Trung tâm vẫn trực cấp cứu, đỡ sanh 24/24 giờ. SĐT Phòng trực 0274 3848 952.
Trân trọng./.
 

các bài viết khác