Ngày 27/12/2018,Tổ chức "Hội nghị giao ban tuyến và công tác phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018"

Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8.00 ngày 27 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Lầu 4, hội trường TT Chăm sóc SKSS Bình Dương, 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. TDM, Bình Dương.
 

các bài viết khác