Ngày 26/7 lúc 13h30 Thông báo tập huấn Online "Kỹ thuật mổ lấy thai"

Giảng viên: BSCKI. Phạm Thanh Hải - TP QLCL - BV Từ Dũ

Địa điểm: Hội trừng lấu 4, TT CSSKSS, 213 Yersin, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một

các bài viết khác