Ngày 26/10/2018 tập huấn online "Phòng ngừa cúm ở đối tượng phụ nữ mang tmang thai và chuẩn bị mang thai"

TẠM HOÃN ONLINE NGÀY 26/10/2018. SẼ THÔNG BÁO THỜI GIAN CỤ THỂ SAU Giảng viên: Bs CKI Phạm Thanh Hải, Bv Từ Dũ Thời gain: lúc 13.30, thứ sáu 26/10/2018

Địa điểm: Hội trường lẫu 4, TT CSSKSS, 213 Yersin, phường Phú Cường, TP.TDM, Bình Dương

các bài viết khác