Ngày 25/01/2019 lúc 13h30, Tập huấn online "Thuyên Tắc Ốii"

Giảng viện: Bs CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc, Bv Từ Dũ

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT Chăm sóc SKSS, 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

các bài viết khác