Ngày 22/3/2019 lúc 8:00, "Triển khai dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và chương trình sữa học đường năm 2019"

Thành phần: Trạm Y tế xã phường, cán bộ chuyên trách dinh dưỡng 91 xã phường

Địa điểm: TT Chăm sóc SKSS, 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một

các bài viết khác