Ngày 20/9-28/9. Lịch giám sát chỉ đạo tuyến

Trung tâm CSSKSS Kính gửi: - TTYT Phú Giáo, Dầu Tiếng, Dĩ An, TP Thủ Dầu Một. - PKĐK: Việt Nguyễn, Nhân Sinh, Sóng Thần, Marie Stoppe International (MSI)

Lịch trình cụ thể tại "Văn bản TT CSSKSS"

các bài viết khác