Ngày 16 - 18/04/2019, Đào tạo cập nhật kiến thức về cấy và tháo que tránh thai.

Giảng viên: Bs CKI Nguyễn Thị Thanh Tú, TT Chăm sóc SKSS

Địa điểm: TT Chăm sóc SKSS Bình Dương

các bài viết khác