Ngày 15/11/2019 lúc 13h30 tập huấn online "Sàng lọc Rubella, CMV và Toxoplasma thai kỳ"

Báo cáo viên: ThS.BS. Phạm Ái Thụy – Khoa CSTS - BV Từ Dũ.

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SKSS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /TB-SKSS
V/v thông báo tập huấn Online
chuyên đề “Sàng lọc Rubella, CMV và Toxoplasma thai kỳ”.
Bình Dương,  ngày       tháng      năm  2019
                                                Kính gửi:
  • Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố;
  • Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng;
  • Bệnh viện Quân Y 4;
  • Các bệnh viện/PKĐK ngoài công lập.
Thực hiện Công văn số 1799/TB-BVTD  ngày 07 tháng 09 năm 2016 của Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh về việc kết nối đào tạo online cho các tỉnh,
Nay, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương xin thông báo lịch tập huấn online tháng 11/2019 như sau:
  1. Thời gian: 13h30, Thứ sáu ngày 15/11/2019.
  2. Địa điểm: Lầu 4, Hội trường Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh Bình Dương.
(Số 213 Yersin, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
  1. Chuyên đề: Sàng lọc Rubella, CMV và Toxoplasma thai kỳ.
  2. Báo cáo viên: ThS.BS. Phạm Ái Thụy – Khoa CSTS - BV Từ Dũ.
  3. Mẫu đăng ký danh sách học viên:
STT Họ và tên Trình độ
chuyên môn
Đơn vị
công tác
Số điện thoại
01        
02        
       
Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị có nhu cầu tham dự buổi đào tạo online trên thì lập danh sách học viên gửi qua địa chỉ email: ttcssk@gmail.com . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0274.3855713 để được giải đáp.
(Công văn này thay cho thư mời)
Trân trọng./.
Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT.

 

các bài viết khác