Ngày 14-17/01/2019, tập huấn online "Chăm sóc điều trị ARV module 1va 2 kết hợp"

Giảng viên:Các Bác sĩ ở HAIVN và Bv Từ Dũ Thời gian: Lớp 1: Các buổi chiều từ ngày 14 - 17/01/2019 (từ 13.30 đến 16.30) Lớp 2: Các buổi chiều từ ngày 19 -23/03/2019 (từ 13.30 đến 16.30)

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT CSKSS Bình Dương, 213 Yersin, phường Ohu1 Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

các bài viết khác