Ngày 13-14/8/2019 lúc 7h30 tập huấn về "Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2019

Giảng viên, Giảng viên tuyến tỉnh, BS CKI Võ Nguyên Diễm Thy - PGĐ TT Chăm sóc SKSS Bình Dương

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT Chăm sóc SKSS 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một.

các bài viết khác