Ngày 12/7/2019, 13h30 Tập huấn online "Nhau Cài Răng Lược"

Giảng viên: Bs CKII Phan Trung Hòa - TK Sanh - Bv Từ Dũ

Địa điểm: Hội trường Lầu 4, TT Chăm sóc SKSS, 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

các bài viết khác