Ngày 12/10/2016 lúc 13.30 tập huấn online "Xuất huyết âm đạo bất thường - P2"

Giảng viên: BSCKII Trần Thi Nhật Thiên Hương - TK Phụ khoa BV Từ Dũ

Địa điểm: Hội trường lấu 4, TTCSSKSS, 213 Yersin, Phú Cường, TP. TDM

các bài viết khác