Ngày 10/08/2018 Tập huấn online "Cấp cứu sặc sữa"

Giảng viên: Bs CKII Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, Bv Từ Dũ Thời gian: 13h30 ngày 10.08.2018

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT CSSKSS, 213 Yesrsin, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một

các bài viết khác