Ngày 01/04 đến 15/04/2019 Giám sát chỉ đạo tuyến

Lịch giám sát: Bàu Bàn, Bến Cát, Dĩ An và một số PKĐK ngoài công lập.

Vui lòng xem chi tiết trong mục văn bản TT CSSKSS.

các bài viết khác