Lúc 13.30 ngày 15/03/2019, Tập huấn online "Cập nhật và sàng lọc ung thư CTC - Theo dõi PAP bất thường"

BS CKI Hồ Thị Hoa, PTK khoa Phụ khoa, BV Từ Dũ

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT CSSKSS 213 Yersin, Phú Cường, TDM

các bài viết khác