Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018

Trung tâm Chăm sóc SKSS xin thông báo: - Thời gian nghỉ: Thứ 4 14/02/2018 (29 âm lịch) đến hết ngày thứ 3 20/02/2018 (Mùng 5 âm lịch) - Thứ 4 21/02/2018 (Mùng 6 âm lịch) làm việc trở lại. Trong thời gian nghỉ, Trung tâm vẫn đảm bảo trực cấp cứu 24/24. Điện thoại: 0274 38 48 952 Đường dây nóng: 0913 670 298

Trung tâm Chăm sóc SKSS xin thông báo:
- Thời gian nghỉ: Thứ 4 14/02/2018 (29 âm lịch) đến hết ngày thứ 3 20/02/2018 (Mùng 5 âm lịch)
- Thứ 4 21/02/2018 (Mùng 6 âm lịch) làm việc trở lại.
Trong thời gian nghỉ, Trung tâm vẫn đảm bảo trực cấp cứu 24/24. Liên hệ:
Điện thoại: 0274 38 48 952
Đường dây nóng: 0913 670 298
 

các bài viết khác