LỊCH GIÁM SÁT CHỈ ĐẠO TUYẾN THÁNG 5/2019

Kính gửi: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên, Thị xã Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một.

Đề nghị Lãnh đạo phòng Y tế, Khoa CSSKSS huyện/thị tham gia cùng đoàn giám sát khi giám sát hệ thống Y tế tư nhân tại địa bàn quản lý của địa phương.

 

các bài viết khác