Kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 2018

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy Thuốc Việt Nam 2018, TT Chăm sóc SKSS Bình Dương sẽ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm vào lúc 8g00 ngày 27/12 tại hội trường lớn của TT với sự hiện diện của đại diện Sở Y tế, các cán bộ hưu và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của TT.

các bài viết khác