KHÁNG THỂ VIIÊM GAN HEPABIG

TT Chăm sóc SKSS xin thông báo:đến các cơ sở y tế trong và ngoài công lập:

Hiện tại Trung tâm đã có thể kháng thể viêm gan Hepabig inj
Mọi thông tin xin liên hệ phòng trực 0274 3848 952 để được cập nhật thông tin kịp thời.
Trân trọng./.

 

các bài viết khác