(KHẨN) CÔNG VĂN 167/SKSS NGÀY 12/4/2019VV không giám sát chỉ đạo tuyến sau Thanh tra đối với các PKĐK thuộc địa bàn Thuận An

Kính gửi: PK Đa Khoa Bình An, Thánh Tâm, Hưởng Phúc, Phúc An Khang, Sóng thần

Không giám sát chỉ đạo tuyến sau Thanh tra SYT đối với các PKĐK thuộc địa bàn Thuận An.
 

các bài viết khác