Đăng ký tham dự lớp tập huấn online "Quy trình triển khai cung cấp dịch vụ tư vấn và điều trị ARV, cập nhật quyết định 5418 và 5877 của BYT"

BV Từ Dũ phụ trách giảng dạy

Thời gian: 
Lớp 1: Các buổi chiếu 3031/10 và 01-02/11/2018 (từ 13h30-16h30).
Lớp 2: Các buổi chiếu06-09/11/2018 (từ 13h30-16h30).
Địa điểm: 
Lầu 4, Phòng trực tuyếnn TT Chăm sóc SKSS ỉinh Bình Dương. (Số 213 Yersin, P.Phú Cường, TP TDM, tỉnh Bình Dương)

các bài viết khác