Đăng ký danh sách tham dự lớp tập huấn chăm sóc và điều trị ARV module 1 và 2 kết hợp

Đối tượng: bác sĩ sản khoa, Bác sĩ Nhi khoa, CNHS

Phòng Chỉ đạo tuyến- BV Từ Dũ kính gửi quý đơn vị về việc đính chính Email ngày 02/05: thông báo chiêu sinh lớp tập huấn chăm sóc điều trị ARV module 1 và 2 kết hợp.
BTC xin đính chính thời gian học như sau:
-  Lớp 1: 28-31/5/2018
-  Lớp 2: 11-14/6/2018
-  Lớp 3: 18-21/6/2018
Hạn chót đăng ký: 17/5/2018
Trung tâm SKSS làm đầu mối, tổng hợp danh sách gửi về BVTD. Riêng mỗi học viên sau khi được cơ quan cử tham gia sẽ tự đăng ký qua đường link: s.chidaotuyentudu.com/tthv. BTC sẽ phản hồi trực tiếp theo thông tin học viên cung cấp.
Công văn chính thống đã gửi đường bưu điện.
Trân trọng./.
Xin cảm ơn!

các bài viết khác