CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

TT CHĂM SÓC SKSS BÌNH DƯƠNG CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

QUÝ BỆNH NHÂN, THÂN NHÂN, NHÂN VIÊN Y TẾ TRU7O71C KHI VÀO BỆNH VIỆN VUI LÒNG:
==> MANG KHẨU TRANG
==> ĐO THÂN NHIỆT
==> RỬA TAY SÁT KHUẨN

 

các bài viết khác