Cập nhật kiến thức về tháo và cấy que tránh thai

Lớp 1: 16-18/04/2019 Lớp 2: 06-08/05/2019 Giảng viên: - Vụ sức khỏe Bà Mẹ Trẻ Em, - Bs CKI Nguyễn Thị Thanh Tú TT CSSKSS

Địa điểm: 213 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, TT CSSKSS, Hội trường lầu 4.

các bài viết khác