31/03/2018. CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN ĐAU BỤNG CẤP

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN ĐAU BỤNG CẤP 31/03/2018

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN ĐAU BỤNG CẤP
31/03/2018
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
  1. Siêu âm chẩn đoán Viêm phần phụ (8h-8h20).
  2. Siêu âm chẩn đoán Thai lạc chỗ (8h20-9h20).
  3. Siêu âm chẩn đoán Xoắn phần phụ (9h20h-10h00).
 
Giải lao (10h00-10h15).
 
  1. Siêu âm chẩn đoán đau bụng cấp – Gan, mật, tụy (10h15-11h15)
  2. Siêu âm chẩn đoán đau bụng cấp – Ống tiêu hóa (11h15-11h45)
  3. Siêu âm chẩn đoán đau bụng cấp – Tiết niệu (11h45-12h00).
 
Nghỉ trưa (12h00-13h00).
 
  1. Siêu âm tầm soát tim thai theo ISUOG 2013 (13h00-14h00)
  2. Live demo:
  • SA phụ khoa.
  • SA tim thai quý II thực hiện các lát cắt theo ISUOG.
Dự kiến kết thúc chương trình: 16h-17h.
 
 

các bài viết khác