31/03 - 06/04/2018 Mở lớp Siêu âm chẩn đoán đau bụng cấp ở phụ nữ và Siêu âm tầm soát tim thai nhi theo tiêu chuẩn ISUOG

Lý thuyết: 02 ngày 3l/3/20l8 - 02/4/2018 do Bác sĩ - Bệnh viện Pháp Việt TP HCM. Thực hành: 04 ngày, từ ngày 03 - 06/4/2018

Địa điểm: TT Chăm sóc SKSS 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một

các bài viết khác