28/03/2018. Họp giao ban trực tuyến về chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Cuộc họp diễn ra từ lúc 14.00-16.30 tại phòng họp trực tuyến của TTCSSKSS các tỉnh.

Bệnh Viện Từ Dũ đã ra thông báo.

các bài viết khác