27/04/2018 Tập huấn Online

Chuyên đề: Kiểm soát nhiễm khuẩn (xử lý dụng cụ) Giảng viên: BS CKI Nguyễn Đắc Minh Châu, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bv Từ Dũ

Thời gian: 13.30 ngày 27/04/2018
Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT CSSKSS, 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một

các bài viết khác