25/5/2018 lúc 13g30 Tập huấn online "Phòng lây truyền mẹ con"

Giảng viên: Th Bs Nguyễn Thị Thu Hiền, Bv Từ Dũ.

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TTCSSKSS Bình Dương, 213 Yersin, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một

các bài viết khác