17-19/4/2018 LỚP 2 - EENC

Lúc 7,30 ừ ngày 17 -19/4/2018 (03 ngày/lớp) Đối tượng: Bs đa khoa, cử nhân hộ sinh, nữ hộ sinh chuyên ngành sản, Bs/CN/KTV chuyên ngành gây mê hồi sức.

Hội trường lầu 4, TT CSSKSS Bình Dương, 213 Yersin, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một.

các bài viết khác