13h30 ngày 24/5/2019 Thông báo tập huấn Online "Hướng dẫn vể dự phòng 3 bệnh lây truyền từ mẹ sang con". Kg: Các BV/PK công lập và ngoài công lập.

Giảng viên: Ths.Bs Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó phòng CDT BV Từ Dũ

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT Chăm sóc SKSS, 213 Yersin, Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

các bài viết khác