13/04/2018 Tập huấn ONLINE về nhiễm trùng vết mổ sau lấy thai và xử trí khối hematome thành bụng sau lấy thai

Thời gian và địa điểm: 13.30 tại hội trường lầu 4, TT Chăm sóc SKSS

Gai3ng viên: TS BS Phạm Việt Thanh, nguyên GĐ BV Từ Dũ

các bài viết khác