11-14/5/2018 Tập huấn Đái tháo đường thai kỳ

Đối tượng: Tất cả các CBYT có nhu cầu đào tạo. Đái tháo đường thai kỳ: Chẩn đoán - Theo dõi - Hướng dẫn dinh dưỡng và điều trị" năm 2018. TS Bs Lâm Văn Hoàng_Trưởng khoa nội tiết Bv Chợ Rẫy.

Địa điểm: Hội trường lầu 4, TT CSSKSS, 213 Yersin, phường Thạnh Xuân, TP. Thủ D6a2u Một, Bình Dương

các bài viết khác