09-11/4/2018 LỚP 1 - Tập huấn EENC

Lúc 7 gig" 30 phut, Tu. ngay 09 - 11/4/2018 (03 ngày/lớp) Ưu tiên CBYT chưa từng được cập nhật. Không nhất thiết là người đang phụ trách mạng lưới SKSS (Bs, Bs sau đại học, Cử nhân hộ sinh, nữ hộ sinh, y sĩ, điều dưỡng Trung học.

Địa điểm: Hội trường lấu 4, TT CSSKSS, 213 Yersin , phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một.

các bài viết khác