09/03/2018. Họp ban chỉ đạo dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

Triển khai kế hoạch hoạt động và kinh phí dự án cải thiện tình trang dinh dưỡng trẻ em lúc 8.00 ngày 09/03/2018 tại hội trường lầu 4, TT CSSKSS, 213 Yersin, Thủ Dầu Một.

Triển khai kế hoạch hoạt động và kinh phí dự án cải thiện tình trang dinh dưỡng trẻ em lúc 8.00 ngày 09/03/2018  tại hội trường lầu 4, TT CSSKSS, 213 Yersin, Thủ Dầu Một.

các bài viết khác