07 - 08/03/2018. Hội nghị công bố nghiên cứu khoa học Sản phụ khoa giai đoạn 2015-2017 và sinh hoạt chuyên đề Ung thư cổ tử cung.

Tổ chức Hội nghị công bố nghiên cứu khoa học Sản phụ khoa giai đoạn 2015-2017 và sinh hoạt chuyên đề Ung thư cổ tử cung. Khai mạc lúc 8 giờ, ngày 07/03/2018 tại lầu 4 –  Hội trường Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương (Số 213 Yersin, Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SKSS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      / SKSS
V/v tổ chức Hội nghị công bố nghiên cứu khoa học Sản phụ khoa giai đoạn 2015-2017 và sinh hoạt chuyên đề Ung thư cổ tử cung.
Bình Dương, ngày 21    tháng  02  năm  2018
                                                                  
  Kính gửi: - Bệnh viện đa khoa tỉnh;
                  - TTYT, Phòng Y tế huyện, thị, thành phố;
                  - Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng;
                  - Bệnh viện  Quân Y 4;
                  - Các Bệnh viện và Phòng khám đa khoa thuộc hệ ngoài công lập. (Danh sách đính kèm).
 
Căn cứ Kế hoạch đào tạo tập huấn Sở Y tế Bình Dương phê duyệt Chương trình MTYT về Chăm sóc SKSS và Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2018.
Được sự cho phép của Sở Y tế và sự hỗ trợ chuyên môn của BV Từ Dũ Tp.HCM. Nay, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh xin thông báo thời gian tổ chức Hội nghị công bố nghiên cứu khoa học Sản phụ khoa giai đoạn 2015-2017 và sinh hoạt chuyên đề “Ung thư cổ tử cung” cho đội ngũ Cán bộ Y tế mạng lưới sức khỏe sinh sản trong hệ thống Y tế công và ngoài công lập của tỉnh Bình Dương như sau:
  1. Nội dung:
Ngày Nội dung Trình bày
7/3/2018 Hội nghị công bố nghiên cứu khoa học Sản phụ khoa giai đoạn 2015-2017. Các Bác sĩ được mời tham gia báo cáo NCKH
7/3/2017 - Tầm soát Ung thư CTC tại Việt Nam.
- Sàng lọc Ung thư CTC: Tiếp cận hiện đại.
- Cập nhật khuyến cáo quốc gia dự phòng và kiểm soát Ung thư CTC giai đoạn 2016-2025
- Xét nghiệm HPV đầu tay: Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng.
- Chiến lược dự phòng Ung thư CTC cấp độ 1: Vắc xin phòng Ung thư CTC hiện nay.
Ths. Bs. Lê Quang Thanh – Giám đốc BV Từ Dũ Tp. HCM
  1. Đối tượng: Bác sĩ/ Cử nhân/ Nữ hộ sinh/ Y sĩ sản - nhi trong hệ thống Y tế công lập và ngoài công lập thuộc hệ SKSS.
  2. Thời gian dự kiến: Khai mạc lúc 8 giờ, ngày 07/03/2018
4. Địa điểm: Lầu 4  Hội trường Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương (Số 213 Yersin, Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).
5. Học phí: Miễn phí.
Mẫu đăng ký danh sách tham dự:
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ
chuyên môn
Đơn vị
 công tác
Email Số điện thoại
01            
02            
           
** Ghi chú:
Trung tâm Y tế huyện, thị thành phố làm đầu mối tổng hợp danh sách học viên của đơn vị và của các Trạm Y tế thuộc địa bàn quản lý, gửi về Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh theo mẫu đăng ký như trên.
Trung tâm đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách tham dự lớp tập huấn sinh hoạt chuyên đề về Trung tâm trước ngày 01/03/2018 qua Email: ttcssk@gmail.com để tổng hợp chuẩn bị tài liệu. Mọi thắc mắc xin liên hệ SĐT 0650.3855.713 gặp CN Tính.
Trân trọng./.
(Công văn này thay cho thư mời)
 
Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC (đã ký)
 - Như trên;
 - Sở Y tế Bình Dương;
 - Lưu: VT.
  
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ NGOÀI CÔNG LẬP THAM DỰ (7/3/2018)
 
STT DANH SÁCH GHI CHÚ
1 Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương  
2 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Columbia Asia Bình Dương  
3 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc  
4 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bình Dương  
5 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước  
6 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Bình Dương  
7 Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 1  
8 Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2  
9 Bệnh viện Hoàn Hảo - Thuận An  
10 Bệnh viện Hoàn Hảo - Dĩ An  
11 Phòng khám đa khoa tư nhân Hoàn Hảo - Thuận An  
12 Phòng khám đa khoa tư nhân Bình An  
13 Phòng khám đa khoa tư nhân Phúc An Khang  
14 Phòng khám đa khoa tư nhân Nhân Nghĩa.  
15 Phòng khám đa khoa tư nhân Thánh Tâm  
16 Phòng khám đa khoa tư nhân Phúc Tâm Phúc  
17 Phòng khám đa khoa tư nhân Hưởng Phúc  
18 Phòng khám đa khoa tư nhân Bàu Bàng Bình Dương  
19 Các PKĐK ngoài công lập  
20  
 
 

các bài viết khác